#19-121 Information rörande utdelning av aktier i Xpecunia AB till aktieägare i TopRight Nordic AB

En extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (TopRight) beslutade den 15 oktober 2019 om utdelning av aktier i Xpecunia AB (Xpecunia). Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i Xpecunia för varje tio (10) aktier i TopRight som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.

Styrelsen i TopRight har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 16 december 2019. Det innebär att sista dag för handel i TopRight inklusive rätten till utdelning av aktier i Xpecunia är den 12 december 2019. Den 13 december 2019 handlas TopRight:s aktie utan rätt till utdelning av aktier i Xpecunia.

 

 

Information om berört instrument:

 

Listningsnamn: TopRight Nordic

Kortnamn: TOPR

ISIN-kod: SE0010297507    

CFI-kod: ESVUFR

FISN: TOPRIGHT/SH

Instrument-ID: 43QS

 

 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

 

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

Alternativt 08-566 390 55.