#19-14 Privanet Group Oyj parallellnoteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera stamaktierna i Privanet Group Oyj (”Privanet”) på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 8 februari 2019. Aktierna i Privanet är sedan tidigare även noterade på Nasdaq First North Helsingfors.

Information om instrument som ska noteras:
Listningsnamn: Privanet Group
Kortnamn: PRIV MTF
ISIN-kod: FI4000153515
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: PRIVANET GROUP /SH
Första handelsdag: 2019-02-08
Instrument-id: 4YJE
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 14 054 317
Marknad: NMTF
Segment: MHE
Valuta: EURO

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.