#19-76 Hästkällaren Rid Trav & Western AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har beslutat att notera aktierna av serie B i Hästkällaren Rid Trav & Western AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir onsdagen den 17 juli 2019.

Notera att ovanstående datum (17 juli) skiljer sig från den 11 juli som tidigare meddelats som preliminär första handelsdag.

Som kommunicerades av NGM den 13 juni var godkännandet av bolagets aktie villkorat av att aktien uppfyller noteringskravet rörande spridning. Då bolagets emission inte uppnådde ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare har bolaget anlitat Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för att åstadkomma en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Hästkällaren B

Kortnamn: HSTK B

ISIN-kod: SE0012569853

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: HASTKALLAR/SH B

Första handelsdag: 2019-07-17

Instrument-id: 5CKK

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 2 283 710

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.