#20-01  Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Eyeonid Group AB

Emissionen i Eyeonid Group AB (”EOID”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med EOID BTU har fastställts till den 15 januari 2020.

 

Första handelsdag för teckningsoptionen (TO5) har fastställts till den 21 januari 2020.

 

Villkor för teckningsoptionen  i sammandrag:

1 Teckningsoption ger 1 ny aktie. Teckningskurs per aktie är den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie under perioden från och med 13 maj 2020 till och med 27 maj 2020 med en rabatt om 30 procent, dock till en teckningskurs om lägst 1,15 SEK och som högst 2,30 SEK. Teckningsperiod för nyttjande av teckningsoptionerna är från och med den 1 juni 2020 till och med den 12 juni 2020.

För fullständiga villkor se bolagets emissionsprospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Eyeonid Group BTU

Kortnamn: EOID BTU

ISIN-kod: SE0013486693

FISN-kod: EYEONIDGRO/UT 2 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2020-01-15

Instrument-ID: 5NFE

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

 

 

Listningsnamn: Eyeonid Group TO5

Kortnamn: EOID TO5

ISIN-kod: SE0013486701

FISN-kod: EYEONIDGRO/OPT RTS 20200710

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2020-01-21

Sista dag för handel: 2020-06-05

Instrument-ID: 5SAE

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 17 368 592

Marknad: NMTF

Segment: MST

 

 

 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.