#20-06 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Adverty AB

Emissionen i Adverty AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Adverty BT (ADVT BT) har fastställts till den 3 februari 2020.

Information om berört instrument:

 

Listningsnamn: Adverty BT

Kortnamn: ADVT BT

ISIN-kod: SE0013512407

FISN-kod: ADVERTY/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2020-02-03

Instrument-ID: 5NPX

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

 

 

 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.