#20-102 Spintso International AB återförs från observationsnotering

Den 19 augusti 2020 placerades aktierna i Spintso International AB (Spintso) under observation på grund av att bolaget ingått ett avtal om förvärv av MedClair AB (MedClair). Genom förvärvet blev de tidigare aktieägarna i MedClair majoritetsägare i Spintso och äger efter transaktionen ca 83 % av antalet aktier och röster i Spintso.

Mot bakgrund av förvärvet beslutade NGM-börsen att bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen var att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning.

Efter beslut på extra bolagsstämma den 18 september 2020 samt genomförande av apportemission har Spintso sedermera förvärvat samtliga aktier i MedClair.

Bolaget har nu genomgått en ny noteringsprövning och offentliggjort ett listningsmemorandum som beskriver den nya koncernens verksamhet. Mot bakgrund av att förvärvet av MedClair nu är slutfört och att noteringsprövningen är avslutad har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Spintso till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Spintso International
Kortnamn: SPIN
ISIN-kod: SE0009190572
FISN-kod: SPINTSO/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3M8R
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55