#20-27  Information rörande första dag för handel för teckningsoptioner av serie 3 utgivna av Abelco Investment Group AB

Första handelsdag för teckningsoptionen (TO3) har fastställts till fredag den 8 maj 2020.

Villkor för teckningsoption Serie 3 (TO3) i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie 3 (TO3) medför rätt att under tiden från och med den 1 februari 2021 till och med den 26 februari 2021 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 0,12 SEK per aktie.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Abelco Investment Group TO3

Kortnamn: ABIG TO3

ISIN-kod: SE0014262044

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: ABELCO/OPT RTS 20200630

Första dag för handel: 2020-05-08

Sista dag för handel: 2021-02-24

Instrument-ID: 6DH0

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 145 459 707

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.