#20-28 Observationsnotering av Free2move Holding AB

Free2move Holding AB (F2M), vars aktier är noterade på Nordic SME, offentliggjorde via ett pressmeddelande den 7 maj 2020 att bolagets styrelse upprättat en kontrollbalansräkning, som företagets revisor granskat, vilken visat att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Free2move Holding AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Free2move Holding
Kortnamn: F2M
ISIN-kod: SE0011414283
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 5CD
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.