#20-30 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Företrädesemissionen i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB, FBM BTA, har nu fastställts till den 18 maj 2020.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: FundedByMe Crowdfunding Sweden BTA

Kortnamn: FBM BTA

ISIN-kod: SE0013914868

FISN-kod: FUNDEDBYME/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2020-05-18

Instrument-ID: 61KJ

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.