#20-34  Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Raytelligence AB

Emissionen i Raytelligence AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Raytelligence AB, RAYTL BT, har nu fastställts till den 4 juni 2020.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Raytelligence BT

Kortnamn: RAYTL BT

ISIN-kod: SE0014399002

FISN-kod: RAYTELLIGE/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2020-06-04

Instrument-ID: 694S

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.