#20-46  Northern CapSek Ventures AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i Northern CapSek Ventures AB (publ) (”Bolaget”) på Nordic SME.

Första dag för handel i aktierna har fastställts till tisdag den 7 juli 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en aktiekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i CapSeks aktie på NGM Nordic SME under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 3,25 SEK och högst 22 SEK per aktie. Teckning av aktier i CapSek med stöd av teckningsoptioner ska ske mellan 9 november 2020 och 30 november 2020.

För fullständiga villkor om teckningsoptionen hänvisas till Bolagets prospekt.

Information rörande första dag för handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures

Kortnamn: CAPS

ISIN-kod: SE0014452942

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: NORTHERNCA/SH

Första handelsdag: 2020-07-07

Instrument-id: 6P0J

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 3 536 568

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.