#20-84 Beslut om villkorad avnotering av Swedish Stirling AB från Nordic SME (korrigerad med korrekt ISIN)

(Nordic SME:s meddelandeserie #20-83 innehöll ett felaktigt ISIN för aktien i Swedish Sterling vilket härmed korrigeras)

Swedish Stirling AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 22 oktober 2020 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets instrument på Nordic SME ska vara den 5 november 2020 villkorat av att Bolaget godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Enligt punkt 3.1 i Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets instrument under observation med omedelbar verkan till och med sista dag för handeln med dessa.

Information om instrument som ska avnoteras:
Listningsnamn: Swedish Stirling
Kortnamn: STRLNG
ISIN-kod: SE0009143993 (korrigerad)
CFI-kod: ESVUFR FISN-kod: SWEDISHSTI/SH
Instrument-id: 3HJN
Sista dag för handel: 2020-11-05
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Swedish Stirling KV2
Kortnamn: STRLNG KV2
ISIN-kod: SE0012141877
CFI-kod: DCFUXR FISN-kod: SWEDISHSTI /10.0 CNV BD 20210228 SH
Instrument-id: 529F
Sista dag för handel: 2020-11-05
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.