#20-95 Star Vault AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera B-aktierna i Star Vault AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel har fastställts till måndagen den 30 november 2020.

Bolagets B-aktier har tidigare varit noterade på marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Star Vault B
Kortnamn: STVA B
ISIN-kod: SE0002149369
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: STARVAULT/SH B
Första dag för handel: 2020-11-30
Instrument-ID: 4109
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 286 087 694
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.