#21-111 Paydrive AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Paydrive AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till onsdagen den 15 december 2021.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Paydrive
Kortnamn: PYDR
ISIN-kod: SE0017084288
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: PAYDRIVE/SH
Instrument-ID: 8YHK
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 7 014 000
Första dag för handel: 2021-12-15
Marknad: NSME
Segment: NSSE
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.