#21-112 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i TCECUR Sweden AB

Företrädesemissionen i TCECUR Sweden AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 16 december 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: TCECUR Sweden BTA

Kortnamn: TCC BTA

ISIN-kod: SE0017084031

FISN-kod: TCECUR/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Instrument-ID: 8Q77

Sista dag för handel: 2021-12-16

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55