#21-35 Free2move Holding AB återförs från observation

Den 7 maj 2020 placerades aktierna i Free2move Holding AB (”Bolaget”) under observation med anledning av att det ansågs föreligga en väsentlig osäkerhet rörande Bolagets ekonomiska situation eftersom det i ett pressmeddelande framgick att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och att Bolaget avsåg att kalla till kontrollstämma inom kort.

Den 6 april 2021 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande där det framgår att Bolaget säkrat sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv (12) månader.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att omedelbart återföra aktierna i Bolaget till ordinarie notering.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Free2move Holding
Kortnamn: F2M
ISIN-kod: SE0011414283
FISN-kod: FREE2MOVE/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 5CD
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55