#21-38 Observationsnotering av Archelon AB

Archelon AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 13 april 2021 att Bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Qlosr AB (“Qlosr”) mot en köpeskilling om 190 MSEK. Archelons nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Archelon och därefter delas ut till Archelons aktieägare.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Archelon AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Archelon B
Kortnamn: ALON B
ISIN-kod: SE0005594801
FISN-kod: ARCHELONAB/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3PHD
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55