#21-39 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Free2move Holding AB

Som tidigare meddelats i Nordic SME:s meddelandeserie #21-28 är emission i Free2move Holding AB registrerad hos Bolagsverket. Första dag för handel med de nyemitterade teckningsoptionerna har nu fastställts till den 14 april 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,35 SEK per aktie under perioden 2 maj 2022 till och med 31 maj 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Free2move Holding TO6
Kortnamn: F2M TO6
ISIN-kod: SE0015504550
FISN-kod: FREE2MOVE/OPT RTS 20220531
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 29 903 196
Första dag för handel: 2021-04-14
Sista dag för handel: 2022-05-27
Instrument-ID: 7TPF
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB
 
Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.