#21-42 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av Nowonomics AB

Teckningsoptionerna av serie 1 (TO1) i Nowonomics AB är nu registrerade hos Bolagsverket. Första dag för handel med de nyemitterade teckningsoptionerna har fastställts till den 23 april 2021.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag: 
En (1) teckningsoption av serie 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 16 SEK per aktie under perioden 2 maj 2022 till och med 16 maj 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nowonomics TO1
Kortnamn: NOWO TO1
ISIN-kod: SE0015949789
FISN-kod: NOWONOMICS/OPT RTS 20220516
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 4 349 400
Första dag för handel: 2021-04-23
Sista dag för handel: 2022-05-11
Instrument-ID: 7UUV
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.