#21-85  Information om sista dag för handel med betalda tecknade units i Qlosr Group AB

Företrädesemissionen i Qlosr Group AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har nu fastställts till den 30 september 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Qlosr Group BTUB

Kortnamn: QLOSR BTUB

ISIN-kod: SE0016785364

FISN-kod: QLOSRGROUP/UT 10 AK

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2021-09-30

Instrument-ID: 8B8J                   

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55