#22-105 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner i LightAir AB

Företrädesemissionen i LightAir AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 2 januari 2023.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 2 (TO2) har fastställts till den 9 januari 2023.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2 (TO2) i sammandrag
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en kurs motsvarande 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 december till och med den 29 december 2023, dock lägst 0,70 kronor och högst 1,40 kronor. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under perioden 2 januari till och med den 16 januari 2024.

 

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: LightAir BTU
Kortnamn: LAIR BTU
ISIN-kod: SE0019172925
FISN-kod: LIGHTAIR/UT 2 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2023-01-02
Instrument-ID: BN3D
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Listningsnamn: LightAir TO2
Kortnamn: LAIR TO2
ISIN-kod: SE0019172909
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: LIGHTAIR/OPT RTS 20240116
Första dag för handel: 2023-01-09
Sista dag för handel: 2024-01-12
Instrument-ID: BURN
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 14 980 479
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.