#22-25 Observationsnotering av Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 31 mars 2022 genom en kommuniké för årsstämma att Bolaget beslutat om en omstrukturering av verksamheten genom att nuvarande verksamhet övergår genom vinstutdelning till ett helägt dotterbolag som därefter ska ansöka om notering. Bolaget kommer att förvärva en ny verksamhet efter namnändring till DS Plattformen AB.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Bolaget under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Dividend Sweden B
Kortnamn: DIVI B
ISIN-kod: SE0011204858
FISN-kod: DIVIDENDSW/SH B
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 33RG
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55