#22-43  Beslut om villkorad avnotering av Qlosr Group AB (publ) från Nordic SME

Qlosr Group AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 20 maj 2022 att man avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets instrument på Nordic SME ska vara den 10 juni 2022, villkorat av att Bolaget godkänns för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Qlosr Group B

Kortnamn: QLOSR B

ISIN-kod: SE0005594801

CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: QLOSRGROUP/SH B

Instrument-id: 3PHD

Sista dag för handel: 2022-06-10

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.