#22-61  Hoi Publishing AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Hoi Publishing AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till fredagen den 8 juli 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Hoi Publishing B

Kortnamn: HOI B

ISIN-kod: SE0017830789

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: HOIPUBLISH/SH B

Instrument-ID: AG4P

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 3 082 100

Första dag för handel: 2022-07-08

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Likviditetsgarant: Sedermera Corporate Finance AB

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.