#22-91 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Meltron AB

Företrädesemissionen i Meltron AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har fastställts till den 28 november 2022.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Meltron BT

Kortnamn: MLTR BT

ISIN-kod: SE0019019068

FISN-kod: MELTRON/SH

CFI-kod: ESNUFR

Instrument-ID: BDFR

Sista dag för handel: 2022-11-28

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55