Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Läs mer om Africa Resources AB (publ) på www.africaresources.se. På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Africa Resources AB (publ) är Sven Eric Zachrisson. Verkställande direktör är Thomas Häggkvist.

”En marknadsnotering hos NGM är ett strategiskt viktigt steg för Africa Resources, som idag har ca 4000 aktieägare, i syfte att underlätta framtida kapitalanskaffningar, skapa likviditet i aktien och synliggöra bolaget och dess verksamhet. Jag ser positivt på att nu ta bolaget in i den nya fas som en notering på NGM medför. Genom Africa Resources kan vi erbjuda en möjlighet att, i nära samarbete med lokala entreprenörer, investera i den tillväxt som råder på afrikanska kontinenten”, säger Thomas Häggkvist, VD för Africa Resources AB (publ).

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Göteborg Corporate Finance AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Africa Resources AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 31 maj 2018. Africa Resources AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet AFRI MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Thomas Häggkvist, VD, Africa Resources AB (publ), e-post: thomas.haggkvist@africaresources.se

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42