Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i...