Amido AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Amido AB (”Amido”) levererar tjänster som förenklar passageadministrationen för fastighetsägare. På ett enkelt och säkert sätt kan Bolagets kunder bestämma vem som ska komma igenom vilka dörrar. Amidos kunder är organisationer som har passersystem, exempelvis fastighetsförvaltare, universitet, kommuner, sjukhus och liknande.

Amido har idag två affärsområden, ett mer etablerat område som består av Bolagets egenutvecklade tjänst Alliera för passersystemsadministration som levereras till fastighetsbolag, landsting, kommuner och industrier i Sverige. Amidos andra, nystartade, affärsområde är tjänsten Distributed Access eXchange (DAX). Tjänsten möjliggör för passersystemsägare att administrera och låta tredjepartsleverantörer få tillgång till fastigheter, bostäder och övriga lokaler med digitala låssystem. Affärsområdet DAX har under 2018 och 2019 utvecklats i samarbete med SOS Alarm.

Amido erbjuder en tjänst där Bolagets kunder lägger in digitala nycklar i Alliera. Varje digital nyckel är ett abonnemang där kunden betalar för det de använder varje månad. Ett abonnemang tillåter att ett passerkort kan hanteras i systemet. Software as a Service (SaaS) innebär att kunder abonnerar på Amidos tjänster. Uppdatering av tjänsterna ingår i priset och kunder betalar för vad de använder, vilket gör det enkelt att förutsäga kostnader, och tjänsterna blir hela tiden bättre.

ALLIERA  

Amidos huvudprodukt är Alliera. Det är en egenutvecklad programvara som kunder köper som en tjänst i form av månadsabonnemang. I ett webbgränssnitt administrerar sen kunden sina passerkort till passersystemen på fastigheterna. Tack vare tjänsten får kunden ett och samma sätt att hantera passersystemen oavsett fabrikat.  

DAX  

Det senaste året har Amido tagit fram en ny tjänst, Distributed Access eXchange (DAX). Med den kan användare dela behörigheten, att få tillträde till fastigheter, mellan fastighetsägare, hyresgäster och tredjepartsleverantörer, exempelvis Smart Passage som utvecklats av Amido tillsammans med SOS Alarm. När SOS får ett larm och räddningstjänsten rycker ut, får brandmännens digitala nycklar automatiskt tillträde till fastigheten.  

Johnny Berlic, VD för Amido, kommenterar

Vår målbild är att de närmaste tre åren nå 1,5 miljoner digitala nycklar i Sverige och 10 miljoner digitala nycklar i Europa. I Sverige är vi på god väg mot målet med en orderstock på över 100 000 nycklar och nya kunder som kommer in. Vi noterar nu Bolaget för att ta in kapital för att dels fortsätta resan i Sverige, men framför allt för expansionen i Europa och utveckling och lansering av nya tjänster.  

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission om 33 MSEK inleds den 23 oktober 2019 och avslutas den 8 november 2019. Amido har på förhand skriftligen avtalat om teckning av cirka 76 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser och garantiavtal. Garantin är en botten upp-garanti som täcker upp till 25 MSEK.

Notering på Spotlight Stock Market

Amido AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Erbjudandet i sammandrag

Kortnamn: AMIDO
ISIN: SE0013042108
Teckningsperiod: 23 oktober – 8 november 2019
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1000 units (motsvarande cirka 5500 SEK).
Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 5,50 SEK
Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 2 december 2019.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 miljoner units, motsvarande 33 MSEK.
Värdering: Cirka 92 MSEK.

Prospektet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com