Attana deltar vid “11th Drug Discovery Innovation Programme”, DDIP 2020, Munchen 23-24 april, 2020

DDIP-konferensen fokuserar på nya tekniker inom läkemedelsutveckling. Konferensen riktar sig till ledande aktörer inom läkemedelsutveckling vid industri och akademi. Attana kommer att delta vid konferensen som talare och utställare.

Attanas VD Teodor Aastrup kommer att ge en presentation som fokuserar framgångsexempel där Attanas 3:e generations biosensor har effektiviserat utveckling av nya läkemedel.

Läs mer om konferensen och dess deltagare här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.