Attana figurerar i fem nya vetenskapliga artiklar

Fem nya vetenskapliga artiklar som bygger på forskningsresultat från Attanainstrument har nyligen publicerats i peer-reviewed publikationer, inklusive de högt ansedda Science Advances och andra tidsskrifter såsom Molecular Cancer Therapeutics, Talanta och Carbohydrate Research.

Professor Roland Kontermanns forskningslag vid Institute of Cell Biology and Immunology, University of Stuttgart, Tyskland har publicerat sin forskning i Molecular Cancer Therapeutics, en tidsskrift som ges ut av American Association for Cancer Research. Artikeln är titulerad Inhibition of Tumor Cell Growth and Cancer Stem Cell Expansion by a Bispecific Antibody Targeting EGFR and HER3 och förklarar deras utveckling av en ny bispecifik antikropp som påvisats hämma tillväxten av cancerceller i en mängd olika modeller. Dessutom uppvisade deras bispecifika antikropp överlägsen prestanda i jamförelse med dess grund-antikroppar. Artikeln sammanfattar att “det ser lovande ut för vidare preklinisk utveckling”.

De andra nya vetenskapliga artiklarna är:

  • The mechanism of Hsp90-induced oligomerizaton of Tau (Science Advances) av Sabrina Weickert et al. vid University of Konstanz, Tyskland.
  • The impact of structural modification of sulfated polysaccharides on bone morphogenic protein 2 and inhibition of endothelial cell angiogenesis (Carbohydrate Research) av Ying Wang et al. vid Shanghai Institute of Materia Medica, Kina.
  • Novel approach to the measurement of antithyroglobulin antibodies in human serum –application of the Quartz Crystal Microbalance sensors (Talanta) by Lidija S.Vrhovac et al. vid University of Belgrade, Serbien, och
  • Direct attachment of suspension cells to PDA surface and its application in suspension-cell QCM biosensor (Sensors and Actuators B: Chemical) av Xueming Li et al. vid Northwest A&F University, Yangling, Kina.

Attana gratulerar alla forskarna till deras framgångar!

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com