Attana har fått ett 5-årigt service- och supportkontrakt från ett ledande hälsoinstitut i USA

Beställningen är ett resultat av den strategiska affärsplan som Attana lanserade innan Covid-19-pandemin, men som har varit pausad under pandemin.

Ordern avser ett 5-årigt ”Guld”-service – och supportavtal, vilket inkluderar både teknisk support och underhåll samt applikations- och analysstöd. Ordern är ett resultat av en strategisk affärsplan som initierades före pandemin, men som under pandemin varit pausad. Det första steget i planen är att etablera ett utvalt antal starka, välrenommerade och framgångsrika Attanakunder som referenser vilket är viktigt för att ta de nödvändiga stegen i att nå en långsiktig signifikant marknadsandel i USA. Detta är den andra amerikanska beställningen i år inom ramen för planen. Kunden är ett ledande hälsoinstitut och det första steget blir att utföra årlig service och underhålls följt av användarutbildning. Ordern kommer påverka Attanas kassaflöde och resultat kontinuerligt under de kommande 5 åren.

Attanas försäljningschef Thomas Ljungberg kommenterar:

”Denna order bekräftar Attanas unika erbjudande i att tillhandahålla viktig information. Det möjliggörs av våra tidigare kunders framgångsrika ”track record” i kliniska studier såväl som vår förmåga att möta just denna kunds behov. Ordern visar efterfrågan på vår teknologi och förmågan att karakterisera interaktioner med celler och vävnader samt i blod, serum och plasma.”

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com