I-TECH

I-TECH

Pris per aktie
20,5 SEK
Minsta investering
5125 SEK
Pre money value
200 MSEK
Bransch
Lista
First North
Emissionsvolym
38,4 MSEK
Teckningsperiod
3 maj - 18 maj
Första handelsdag
28 maj
Teckningsåtagande
60,5%
Garantiåtagande

Bakgrund

I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans om förhindrar marin påväxt, vilket drabbar fartygsskrov och bidrar till ökat motstånd i vattnet och därmed högre bränsleförbrukning. Sjöfarten, som hanterar runt 90% av den globala handeln, står inför stora utmaningar när det gäller energieffektivisering och reducering av miljöpåverkan.  Med introduktionen av Selektope ges nya möjligheter att motverka marin påväxt på skrovet men också att reducera mängden aktiva substanser i färgen vars andel av totalvikten kan uppgå till långt över 50 procent. Genom att Selektope är effektivt i koncentrationer om 0,1 procent ges nya möjligheter att möta kraven på ökad prestanda.

I-Tech ser goda möjligheter att etablera Selektope som det ledande alternativet för att förhindra marin påväxt på ett effektivt och hållbart sätt. Vidare ser Bolaget möjligheter att bredda användningen av Selektope till andra områden utöver oceangående fartyg såsom offshore, fritidsbåtar, fiskodling och andra marina installationer. För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns behöver bolaget satsa ytterligare resurser på marknadsföring, uppskalning av produktion samt utvecklingsarbete relaterat till nya användningsområden för Selektope.

Bolagsnyheter

Social media