NCAB AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL...