NCAB Group

NCAB Group

Pris per aktie
75 SEK
Minsta investering
11 250 SEK
Pre money value
1 164 MSEK
Bransch
Industri
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
MSEK
Teckningsperiod
25 maj - 3 jun
Första handelsdag
5 jun
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Bolagsnyheter

Social media