Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Infracom Group AB:s aktie är den 15 januari 2018....