Cidron Liberty System (Nordic Capital Fund VII) utfärdar köpoptioner till Handicare Groups VD och koncernchef

Handicare Group AB (publ) (“Handicare”) har idag informerats av sin största aktieägare Cidron Liberty System SARL (”Cidron”) om att Cidron har utfärdat 583 657 köpoptioner, som ger rätt att förvärva 583 657 Handicare-aktier, till Handicares VD och koncernchef Staffan Ternström för att ytterligare sammanlänka hans intressen med aktieägarnas.

Köpoptionerna har förvärvats på marknadsmässiga villkor, för en total köpeskilling om 1,5 MSEK och värdet på köpoptionerna har beräknats av ett oberoende värderingsinstitut, med tillämning av en allmänt accepterad värderingsmodell (Black-Scholes). Varje köpoption ger rätten att köpa en Handicare-aktie under en kortare period efter offentliggörandet av Handicares kvartalsrapport för andra kvartalet 2020.

Boel Sundvall

Tel: +46 72 374 74 87
boel.sundvall@handicare.com

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2018 uppgick intäkterna till 283 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,7%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.