Concept 60 – framtidens boende för livserfarna

År 2050 kommer antalet människor över 85 år att ha fördubblats jämfört med idag och det kommer att behövas mer än 50 000 nya lägenheter för äldre, varav många med behov av vård dygnet runt.

Systemhus vision, #allaskabo, innefattar att alla ska ges möjlighet att bo bra och tryggt även i ett boende som riktar sig mot våra 60+ are. I bostäder som är trivsamma och funktionella. I det fall människor då behöver stöd är även en god arbetsmiljö en förutsättning för att omsorgen ska kunna fungera på bästa sätt.

För Systemhus är det en självklarhet att värna om utformningen av boendemiljön och det faktum att det handlar om enskilda människors fristad i tillvaron, den allra mest privata av platser – deras hem.

Systemhus har förvärvat viktiga erfarenheter som hjälpt till att finslipa konceptet inom trygghetsboende och genom den samlade kompetensen inom projektering och produktion vet Systemhus hur man ritar projekt så att det främjar både de boendes trivsel, personalens arbete och kommunens ansvar för omsorg. Konceptet baseras på avdelningar med fyra till tolv lägenheter i varje. Ändå kan vi uppnå stor variation i varje unikt fall, både arkitektoniskt och på andra plan.

Systemhus arbetar med att utveckla ytterligare, i form av en teknisk plattform för vårdboenden. Systemhus arbetar redan idag utifrån sådana plattformar för bland annat kontorshus, småhus och bollhallar. Ännu ett sätt att optimera kostnadsbilden är att löpa linan ut och samordna byggkalkylen med kommunens hyreskalkyl. Många kommuner vill undvika att själva äga sina fastigheter. Därför erbjuder Systemhus en hyreslösning, i samarbete med eclipse assets AB.

”Alla ska trivas och känna sig välkomna till vårt koncept 60. Det är inte bara ett attraktivt och tryggt boende, utan en träffpunkt i kombination med måltider och aktiviteter som inte bara begränsar sig till traditionella bingo- och handarbetsaktiviteter utan även exempelvis inspirerande musik och dans”. – Linus Söder, VD

Systemhus har nu en pågående emission, klicka HÄR för att läsa mer.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-23 61 20
E-post: info@systemhus.se

Fakturaadress:
Systemhus AB (Publ)
Box 1018
101 38 Stockholm

Besöksadress:
S:t Persgatan 17
753 21 Uppsala

Mer info: www.systemhus.se