Disciplinnämnden ålägger SelectImmune Pharma AB att till Spotlight Stock Market betala ett vite om 60 000 kronor.

Beslut 

Disciplinnämnden ålägger SelectImmune Pharma AB att till Spotlight Stock Market betala ett vite på sextiotusen (60 000) kronor. 

Se Disciplinnämndens fullständiga beslut i bifogad PDF-fil. 

Disciplinnämndens beslut finns publicerat på Spotlights hemsida.  

Stockholm den 28 juni 2022 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare samt synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder Spotlight investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm.  
Läs mer på www.spotlightstockmarket.com