Ectin Research AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 15 juni 2022 avslutades nyttjandeperioden för Ectin Research AB:s (”Ectin” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 B. Inga teckningsoptioner av serie TO 1 B har nyttjats. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B under hela nyttjandeperioden överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden 25 maj 2022 – 15 juni 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B rätt att teckna B-aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 1 B gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ectin till en teckningskurs fastställd till 7,10 SEK. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier i Bolaget är således 12 690 348 aktier fördelat på 1 673 408 A-aktier samt 11 016 940 B-aktier och aktiekapitalet är 1 586 293,50 SEK.

För mer information om teckningsoptionerna av serie TO 1 B, vänligen kontakta

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0)40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

För ytterligare information om Ectin, vänligen kontakta

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.