Kevin Foster lämnar styrelsen för InCoax

Kevin Foster lämnar styrelsen för InCoax från och med den 16 juni 2022. Kevin har varit styrelseledamot sedan 2020 och kommer att fortsätta som rådgivare åt InCoax genom sitt konsultföretag. InCoax tackar Kevin för hans värdefulla bidrag till utvecklingen av företaget som styrelseledamot och ser fram emot att fortsätta nyttja hans stora kunskap och erfarenhet inom telekommunikations- och bredbandsområdet.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022 kl. 11:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.