FrontOffice utökar sitt innehav i Conax Group AB (publ)

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) utökar sin investering i Conax Group AB (publ) (”Conax”) där man sedan tidigare äger 15 % av aktierna. FrontOffice har fått förtroendet att hantera Conax framtida notering och arvodet om totalt 5 MSEK för noteringsuppdraget vilket kvittas mot nya aktier i Conax. FrontOffice ökar därmed sin ägarandel till totalt 23%  av utestående aktier och röster i Conax.

Conax Group AB (publ) utvecklar högteknologiska programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja (blockchain) som klarar mycket höga transaktionshastigheter, s.k. ”block time”, på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som har en ”block time” på ca 10-15 sekunder.

Conax blockkedja automatiserar clearing och stamping av finansiella transaktioner och har potential att ersätta resurskrävande manuella rutiner. Blockkedjan stödjer smarta kontrakt (smart contracts) och lösningar för t ex. peer to peer baserad låneverksamhet. Man erbjuder effektiva programmeringsgränssnitt (SDK/API) mot bolagets blockkedja så att andra mjukvaruleverantörer enkelt kan använda Conax blockkedja i sina applikationer. Därutöver bygger Conax färdiga applikationer som kan levereras som ”white-label” lösning till olika aktörer, först ut är en plattform för just peer to peer baserad låneverksamhet.

”Vi se en stor tillväxtpotential för Conax och har dialog om samarbete med flera internationella aktörer inom traditionell finans, fintech samt bank där vi de första lösningarna når marknad under hösten 2020. FrontOffice blir en viktig ägare i Conax och tar nu ett helhetsansvar för Conax marknadsnärvaro i Sverige samt kommande börsnotering.” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i Conax Group AB och COO i FrontOffice Nordic.

Conax lösning bygger på patenterad teknik och bolaget innehar ett godkänt patent (patent approved) inom diagnostik och IOT (internet of things) samt har ytterligare tre patentansökningar som inväntar ett slutligt godkännande (patent pending) inom blockchain och positionsbaserad autentisiering av transaktioner i realtid. Den höga transaktionshastigheten i Conax blockkedja innebär att Conax uppfyller de krav Mastercard, Visa och American Express ställer på aktörer för att hantera kontaktlösa kortbetalningar. Conax är därmed ett av få företag i världen som har en plattform som möter de krav Mastercard, Visa och American Express ställer för att få hantera blockkedjebaserade kontaktlösa kortbetalningar.

”Conax passar mycket bra in i FrontOffice ”nya portfölj” med lovande fintechbolag. Vi ser uppenbara synergier med våra andra bolag, både rent tekniskt men även kompetensmässigt så har bolagen i vår portfölj stor nytta av varandra. Conax har långtgående planer på en notering på den svenska marknaden och vi är glada att ytterligare fördjupa vårt engagemang i bolagets framtida utveckling” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

För teknisk information, se www.conaxgroup.com

Om affären

FrontOffice förvärvar 6 103 896 nyemitterade aktier för 0,819 SEK i Conax för totalt 5 000 000 SEK, vilket ger Front en total ägarandel om 23 % till en värdering av Conax på ca 62,5 MSEK ”post money”. Investeringen görs som en kvittningsemission.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se

www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020, kl 11.30.