Kjetil Aasen, en framstående norsk privat investerare, investerar i FrontOffice Nordic AB (publ)

Enligt norska affärstidningen Dagens Naeringsliv är Kjetil Aasen god för minst 830 MNOK och har byggt upp sin förmögenhet genom att investera i undervärderade tillgångar. Kjetil Aasen har tidigare framgångsrikt investerat och grundat flertalet startups inom spelbranschen, bland annat spelbolaget NIO Inc, vilket via omvänt förvärv blev Gaming Innovation Group (GIG) som handlas på Oslobörsen. Aasen är också stor aktieägare i de noterade läkemedelsföretagen PCI Biotec Holding och Photocure som arbetar med banbrytande medicinsk teknik.

FrontOffice nyemission på 10 MSEK är redan övertecknad och investeringen sker i den pågående övertilldelningen som bolaget nyligen annonserade om 8 MSEK. Nyemissionen med möjlighet till övertilldelning stänger fredagen 9 mars klockan 23.00. 

Att en av Norges mer kända privata investerare kliver in i FrontOffice är självklart en mycket  positiv nyhet och ett bevis på att vi gör rätt saker. Vi hoppas att denna nyhet kan bidra till att fler personer får kännedom om oss och vår verksamhet. ” säger Johan Lund VD, FrontOffice Nordic AB (publ).

Läs mer om Kjetil Aasen i Dagens Neringliv (17/12/2017)
https://www.dn.no/nyheter/2017/12/17/1649/Bors/statistiker-fra-nordfjord-naermer-seg-milliarden 

För att delta i emissionen besök: https://www.frontofficenordic.se/nyemission/

För att se emissionsfilmen: https://www.facebook.com/FrontOfficeNordic/videos/951319835023707/

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 


Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.