FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande den 22 februari 2019

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 8 mars 2019. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB:s (publ) A-aktier kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF A och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet FBM MTF B.

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är ett teknikbolag som via sin egenutvecklade digitala plattform bedriver verksamhet inom crowdfunding i Sverige och i utlandet. I Sverige sker detta genom FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) och i utlandet genom fem utländska intressebolag. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är även helägare till kommunikationsbyrån Laika Consulting AB.

Läs mer om FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) på www.fundedbyme.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är Johan Jörgensen. Verkställande direktör är Daniel Daboczy.

”Att vi väljer att notera FundedByMe är ett tydligt steg i början på en lång möjlighetskurva och betyder långt ifrån slutet på en resa. Som noterat bolag kan FundedByMe påskynda den strategiska tillväxten och samtidigt aktivt driva det europeiska och asiatiska konsolideringsarbetet framåt. Detta steg är viktigt, men det är bara början. Vi har mycket kvar att ge och vi ser mycket fram emot att verka i en noterad miljö med de utmaningar och fördelar det medför”, säger Daniel Daboczy, VD för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ).

”Vi välkomnar FundedByMe till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Daniel Daboczy, VD, FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ), e-post: daniel@fundedbyme.com 

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42