FundedByMe – det andra halvåret och helåret 2019

“Det är glädjande att se att höstens stora förändringsarbete har gett resultat. Bokslutet visar tydligt att trenden går åt rätt håll. Det första halvåret 2019 påverkades av stora kostnadsposter av engångskaraktär. Andra halvåret har varit betydligt stabilare för hela koncernen. Resultatet har förbättrats markant. Kostnaderna har minskat samtidigt som aktiviteten i hela koncernen har ökat. Fokus framåt är jakten på lönsamhet i noterad miljö samt på att vidareutveckla hela verksamheten”, säger FundedByMe:s vd Daniel Daboczy.

 Andra halvåret 2019

 • Resultat efter finansnetto förbättrades till –3,4 MSEK (–14,8 MSEK*)
 • Resultatförbättringen kan i stor del hänföras till sänkta kostnader, synergieffekter och ändrad ägarform av utländska bolag.
 • Rörelseresultatet för andra halvåret uppgick till –5,4 MSEK (–13,3 MSEK*)
 • Omsättningen för koncernen under andra halvåret är 10,6 MSEK jämfört med 13,8* MSEK i motsvarande period förra året.
 • Resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick under andra halvåret till –0,5 SEK (–2,0 SEK)

Helåret 2019

 • Resultat efter finansnetto för helåret 2019 uppgick till -25,4 MSEK (-19,7 MSEK*).
 • Resultatet påverkades negativt under första halvåret av investeringar i framtida tillväxt och extraordinära kostnader kopplade till förvärvet av Laika Consulting AB samt noteringsprocessen på NGM Nordic MTF. Andra halvåret har inneburit en stor resultatförbättring till följd av sänkta kostnader, synergieffekter och ändrad ägarform av utländska bolag.
 • Rörelseresultatet för helåret 2019 uppgick till –25,3 MSEK (–17,0 MSEK*)
 • Omsättningen för koncernen för helåret uppgick till 20,5 MSEK (18,9 MSEK*)
 • Resultat per aktie exklusive poster av engångskaraktär uppgick under helåret till –3,3 SEK (–3,1 SEK)
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till 84,3% (89,0%)

*I jämförelsesiffrorna mot föregående år, (parentes), ingår Laika Consulting för perioden 2 augusti till 31 december 2018.

Klockan 16.00 idag håller FundedByMe en livesänd pressträff där VD Daniel Daboczy presenterar rapporten och svarar på frågor.

Sändning visas i Direkt Studios Youtube-kanal http://bit.ly/2V0pqS7. Frågor går att ställa i sändningens kommentarsfält eller skickas i förväg till Kaarlo Airaxin kaarlo.airaxin@laika.se.

Läs hela rapporten här.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).