FundedByMe har sänkt sina operationella kostnader kraftigt: Håller livesänd pressträff idag klockan 16.00

FundedByMe:s arbete med att sänka sina kostnader har gett resultat under hösten. På en livesänd Pressträff i dag den 12 november 2019 kommer koncernens vd Daniel Daboczy att berätta om den positiva kostnadsutvecklingen samt om nya produkten Crowdfunding för noterade bolag och resultatet av den riktade emissionen som nyligen genomfördes.

FundedByMe:s vd Daniel Daboczy håller en livesänd pressträff idag tisdag 12 november kl.16.00. Pressträffen genomförs bland annat med anledning av den positiva kostnadsutvecklingen som bolaget upplevt under hösten. De preliminära siffrorna visar att de operationella kostnader inom koncernen har minskat med cirka 45% på månadsbasis om man jämför de första sex månaderna med det tredje kvartalet 2019. Samtidigt förväntas Q4 vara ännu bättre.

Under pressträffen presenteras även en lägesrapport och den nya produkten Crowdfunding för noterade bolag. Även resultatet av den riktade emissionen som nyligen genomfördes och den förändrade ägarbilden den medför behandlas.

Pressträffen sänds genom Pressträff Direkt tisdag 12 november kl. 16.00. Pressträff Direkt är en tjänst som tillhandahålls av Laika Consulting i samarbete med Direkt Studios, en del av Nyhetsbyrån Direkt. Livesändningen kommer att sändas på Direkt Studios Youtube-kanal: http://bit.ly/DirectStudiosYoutube

Frågor kan mailas i förväg till Kaarlo Airaxin på kaarlo.airaxin@laika.se

Denna information är sådan information som FundedByMe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).