FundedByMe och HighFive, helägt av Halmstad Kommun har tecknat samarbetsavtal avseende “reward-based” crowdfunding för att lyfta bolag regionalt

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan HighFive – arenan för hållbar tillväxt, helägt av Halmstad Kommun – och FundedByMe inför återlanseringen av “donationsbaserad crowdfunding”-produkten för att hjälpa småföretagare under Corona-krisen. Region Halland samt Hallands Matgille är samverkanspartners med syfte att öka resultatet ytterligare för halländska bolag genom FundedByMe-initiativet.

”Halmstad kommun är mycket modern och progressiv och vi har fått flera bra bolag och projekt från Halland tidigare. Halmstad är en förebild för Sveriges alla kommuner kring hur man på ett snabbt och effektivt sätt kan kroka arm med andra aktörer och försöka bistå så bra som möjligt i denna kris, och vi hoppas att fler kommuner följer detta utmärkta exempel på samarbete mellan kommuner och näringslivet” säger Daniel Daboczy, vd FundedByMe.

FundedByMe är EU:s största crowdfunding-portal och har hittills samlat in pengar till fler än 650 bolag och över 1000 projekt genom s.k. equity crowdfunding och rewards-based crowdfunding. För att bistå under coronakrisen har FundedByMe tidigare aviserat ett beslut att återaktivera sin donationsbaserade crowdfunding-plattform och har lanserat plattformen under påskhelgen. Tidigare har samarbete ingåtts med Helsingborgs kommun och nu med HighFive, ett helägt bolag inom Halmstad kommun. 

“Vi är så stolta och glada att Region Halland samt Hallands Matgille är samverkanspartners i projektet. Det hjälper oss att nå fler bolag i fler kommuner som har hjälp av crowdfunding i denna högst speciella tid”, säger Sandra Johannesson, VD HighFive. 

Projektet lanseras på h5halmstad.se i slutet av v 17 samt på FundedByMe:s sida och hoppas bidra till att fler företag klarar sig bättre genom nuvarande situation. Kampanjer har tidigare lanserats med framgång och med coaching från HighFive kan företag som önskar lägga upp kampanjer vrida på sin affär för att finna nya lösningar.

Via donationer från hallänningar kan företagen använda medlen för att ställa om och säkra fortlevnad. 

Samarbetet är inte exklusivt utan båda parter hoppas på det här sättet öppna möjligheten för fler kommuner och andra aktörer att se värde att ansluta sig, så att möjligheten når ut till så många företagare som möjligt. 

Kontaktpersoner:
Elin Petersson 
Kommunikatör HighFive 
elin.petersson@h5halmstad.se 
+46 (0)768 66 26 72 

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post:
daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com och Laika Consulting (kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation), samt majoritetsägande i Feminvest och även samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).