Handelsstart för IA Industriarmatur Group AB (publ) på Spotlight Stock Market

Erbjudandet i IA Industriarmatur Group AB (publ), (“IA Group” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Spotlight Stock Market blev övertecknat.

Första dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara idag den 11 juni 2018.

”Ett helt nytt och fantastiskt spännande steg för IA Group! Handeln inleds och vi har säkerställt finansieringen inför nästa fas. Vi är nu väl positionerade när energisektorn digitaliserar fler processer i sin verksamhet och hoppas på ett fortsatt intresse från aktiemarknaden.” säger Bolagets VD Jan-Eric Nilsson.

Aktuella handelskoder
Aktiens kortnamn: IAG
Aktiens ISIN-kod: SE0011167535
Aktiens CFI-kod: ESVUFR
Aktiens FISN-kod: IAINDUSTRI/SH

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se 

Kort om Bolaget

IA Industriarmatur Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer.