Inbjudan till presentation av Nilar International AB Q3 rapport 2022

Nilar International AB bjuder in till digital konferens för presentation av Q3 rapport 2022 torsdagen den 17 november 2022 klockan 10:00 CET.

Nilar International AB:s rapport för det tredje kvartalet 2022 kommer att publiceras torsdagen den 17 november. Under samma förmiddag kommer en digital konferens hållas klockan 10:00 CET för investerare och media. Under konferensen kommer Erik Oldmark, vd, Johan Önnesjö, CFO, samt Joacim Wenna, Head of R&D, kommentera kvartalsrapporten liksom göra en fördjupad genomgång av företagets senaste innovationer, möjligheter och målsättningar.

För anmälan och frågor inför och under den digitala konferensen, vänligen mejla till marketing@nilar.com.

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.