Indentives IoT-plattform Connective testas av slutkunder i Varberg

Baslarm och stöd för LoRa-WAN

Med nuvarande stöd i Connective kan sensorerna bland annat användas för att sätta upp ett baslarm i ett hem. Dessutom finns nu en första tjänst som nyttjar LoRa-WAN protokollet. Med den tjänsten kan testpersonerna läsa av vattentemperatur i badvikarna i Varberg. Detta sker genom LoRa. De sensorer och brytare som används i testet kommer från Climax.

Under testperioden får slutkunderna låna utrustningen och efteråt erbjuds de att köpa den för ett rabatterat pris.

Även trygghetslarm testas

Fem av slutkunderna testar även ett trygghetslarm tillsammans med en anhörig. Trygghetslarmet är utvecklat av Indentive på uppdrag av Future Living.

– Det här är det första testet av Connective med slutkonsumenter hos en avtalskund och det är en viktig milstolpe för oss. Testpersonerna får nu uppleva en ny IoT-plattform, med ett brett basutbud av tjänster och produkter, som inte begränsar dem till en specifik teknik eller leverantör, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

IoT-plattformen Connective ingår som en del i Kalejdo Bredband ABs lösning till Varberg Energi, där Kalejdo Bredband är den första leverantören av en öppen IoT-plattform.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Läs mer om Indentive på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.