Information om planerad lansering av levererad tjänst till Polkomtel-gruppen

Polkomtel-gruppen har meddelat OptiMobile AB (”OptiMobile”) att lansering av Polkomtel-gruppens tjänst, som bygger på OptiMobiles produkt, kommer att ske så snart förberedelserna av Polkomtel gruppens nya IMS-plattform är klar. De bedömer att detta kommer att ske under maj månad.

Den polska telekomkoncernen Polkomtel-gruppen har vidare meddelat att tjänsten kommer att inkluderas i samtliga av huvudvarumärket PLUS produktportföljer och erbjudas till samtliga PLUS kunder, vilka uppgår till mer än 12 miljoner. Polkomtel-gruppen gör bedömningen att tjänsten kommer att skapa betydande värde för PLUS kunder.

Under tiden fram till lanseringen kommer Polkomtel fortsätta att erbjuda tjänsten till de utvalda PLUS-abonnenter som fått möjligheten till att testa tjänsten, abonnenter som även OptiMobile får licens- och supportintäkter för.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Lars Rutegård, VD
Telefon: +46 70-250 90 40
E-post: lars.rutegard@optimobile.se
www.optimobile.se

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019.


OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. Bolaget har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP / VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken och plattformen bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och skapar en lång rad fördelar för både operatörer och abonnenter. Främst ger den operatörerna möjlighet att kunna erbjuda sina abonnenter ett brett utbud av nya typer av tjänster som därigenom skapar nya intäktskällor för operatörerna. Bolaget har en redan befintlig kundstock och ser goda tillväxtmöjligheter för de kommande åren. Läs mer om OptiMobile på www.optimobile.se.