Insynshandel i Simris Alg AB (publ)

I samband med pågående företrädesemission i Simris Alg AB (publ) har teckningar genomförts av insynspersoner motsvarande totalt 521 210 aktier för 3 387 865 kr. Nedan följer en sammanställning av dessa transaktioner. Utfall i företrädesemissionen offentliggörs genom pressmeddelande senast 14 september 2018.

Styrelse

VD och grundare Fredrika Gullfot har tecknat totalt 16 454 aktier för 106 951 kr. Vidare har Fredrika Gullfot överlåtit sammanlagt 205 300 teckningsrätter till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda, samt vissa övriga aktieägare. Samtliga teckningsrätter har överlåtits utan kostnad för mottagaren. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 993 999 aktier. Fredrika Gullfot äger även teckningsoptioner motsvarande 18 700 aktier.

Styrelsens ordförande Pia Gideon har tecknat totalt 10 000 aktier för 65 000 kr. Inför teckningen har Pia Gideon övertagit 25 000 teckningsrätter från Fredrika Gullfot. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 10 000 aktier.

Styrelseledamot Louise Nicolin har tecknat totalt 10 000 aktier för 65 000 kr. Inför teckningen har Louise Nicolin övertagit 25 000 teckningsrätter från Fredrika Gullfot. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 10 000 aktier.

Styrelseledamot Robin Gustavsson har tecknat totalt 1 200 aktier för 7 800 kr. Inför teckningen har Robin Gustavsson förvärvat 4 800 teckningsrätter genom handel och från Fredrika Gullfot, i tillägg till de teckningsrätter som erhölls för befintligt aktieinnehav. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 2 400 aktier.

Ledande befattningshavare 

Ekonomichef Anna Ternéus har tecknat 2 000 aktier för 13 000 kr. Inför teckningen har Anna Ternéus övertagit 2 000 teckningsrätter från Fredrika Gullfot, i tillägg till de teckningsrätter som erhölls för befintligt aktieinnehav. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 5 000 aktier. Anna Ternéus äger även teckningsoptioner motsvarande 20 000 aktier.

Commercial Director Daphne Jaeschke har tecknat 520 aktier för 3 380 kr. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 1 820 aktier. Daphne Jaeschke äger även teckningsoptioner motsvarande 19 408 aktier.

Närstående

Nils Andersson har genom AB Box Play tecknat totalt 481 036 aktier för 3 126 734 kr som betalas genom kvittning. Inför teckning har Nils Andersson även förvärvat 200 000 teckningsrätter genom handel, i tillägg till de teckningsrätter som erhölls för befintligt aktieinnehav. Totalt aktieinnehav efter genomförd nyemission är 1 483 628 aktier. Nils Andersson äger även teckningsoptioner motsvarande 25 000 aktier. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 12 september 2018 kl. 18:10 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.